MS Outlook 2013 IconBij standaardinstellingen toont Microsoft Outlook (2013) 4 items als tekst in de navigatiebalk. Wenst u meer items of een compacte weergave? dat kan!

MS Outlook toont dus 4 items als tekst, maar mogelijk wenst u meer items te zien, of gebruikt u liever een compacte weergave van de navigatiebalk (icoontjes) omdat u bijvoorbeeld MS Outlook gebruikt op een klein(er) scherm zoals op een tablet bijvoorbeeld. Wat de reden ook is, u kan de navigatiebalk perfect naar wens aanpassen. Omdat we een klein vermoeden hebben dat een deel van onze bezoekers niet goed weten wat we bedoelen met de navigatiebalk in MS Outlook 2013, plaatsen we een schermafdruk om te tonen welke navigatiebalk we precies bedoelen.

Navigatiebalk Outlook 1

Nu u weet waarover het gaat, kunnen we verder met het uit de doeken doen van hoe u deze navigatiebalk aanpast.

MS Outlook (2013): Meer items in de navigatiebalk (of compacte weergave)

Om de navigatiebalk in MS Outlook (2013) aan te passen (meer items of compacte weergave) doet u het volgende:

  • Open MS Outlook en selecteer het tabblad Beeld.

Navigatiebalk Outlook 2

  • klik vervolgens in het lint op: Navigatievenster > Opties.

Navigatiebalk Outlook 3

  • In het dialoogvenster dat volgt kan u dan:
  1. Het aantal getoonde items verminderen/vermeerderen.
  2. De navigatiebalk in compacte weergave tonen.
  3. De items in de navigatiebalk ordenen (selecteren en vervolgens omhoog/omlaag drukken/klikken).

 Navigatiebalk Outlook 4

  • Bent u klaar met het aanbrengen van de wijzigingen, bevestigt u met een klik op OK.

Om u een idee te geven hoe de navigatiebalk eruit ziet in compacte weergave, zie de schermafdruk hieronder.

Navigatiebalk Outlook 5

Klaar! Succes.