MS Outlook 2013 IconKleurencategorieën is een handige functie in Outlook waarmee u e-mailberichten kan onderverdelen op een visuele manier. Bij elke kleur hoort een categorie die u desgewenst individueel aanpassen.

Categoriseren is één van de belangrijkste functies in MS Outlook waarmee u je Postvak-In overzichtelijk kan houden. Niet alleen omdat u ze categoriseert, maar ook omdat u aan elke categorie een kleur kan toewijzen, wat het geheel net iets overzichtelijker maakt.

MS Outlook: Kleurencategorieën gebruiken en aanpassen:

  • Klik met rechts op een bericht en kies in het menu voor categoriseren.
  • Er verschijnt een lijst met kleuren. Kies er 1 naar keuze.
Kleurencategorien Outlook
  • Als dit de eerste keer is dat u deze functie gebruikt kan u meteen een (categorie)naam en sneltoets toewijzen aan de kleur.

Kleurencategorien2 Outlook

  • Bevestig met Ja.
  • Klaar: Het bericht wordt gecatalogeerd met een kleur.
Kleurencategorien3 Outlook

Later kan u eventueel de kleurencategorieën bewerken of aanpassen.

  • Klik opnieuw met rechts op een bericht > Categoriseren > Alle categorieën.
Kleurencategorien4 Outlook
  • In het dialoogvenster dat volgt selecteert u een kleur of categorie en klik op: Naam wijzigen (vink de andere categorie uit die bij het bericht hoort).
  • Vul de gewenste naam in voor de categorie en klik op: Naam Wijzigen.

Kleurencategorien5 Outlook

Zoals u ziet in bovenstaand schermafdruk) kan u zelf ook categorieën toevoegen. Het enige wat u daarvoor moet doen is op de knop Nieuw klikken. Daarna kan u een naam en kleur toewijzen.

  • Bevestig met OK.

Succes!