Excel IconMet Excel kan u perfect een afbeelding of logo gebruiken als kop- of voettekst. Professioneel ogen doet het zeker.

Als u regelmatig Excel documenten afdrukt voor een organisatie of vereniging, kan u een professionele indruk maken door de documenten te voorzien van het eigen logo of afbeelding als kop- of voettekst. Moeilijk? Helemaal niet! In ongeveer een 3-tal minuutjes bent u klaar.

Excel: Afbeelding of Logo als kop- of voettekst

Klik op: Bestand > Afdrukken > Pagina-instellingen.

Conceptkwaliteit1

 • In het dialoogvenster dat volgt, selecteert u het tabblad, Koptekst/voettekst.
 • klikt u op: Aangepaste koptekst of Aangepaste voettekst, afhankelijk waar u het logo of afbeelding wil voor gebruiken (als kop- of voettekst).

 Koptekst Voettekst

 • Plaats de muisaanwijzer in 1 van de vakken (Links – Midden – Rechts) om de positie te bepalen.
 • Klik op het Afbeelding invoegen pictogram (zie schermafdruk)

Koptekst Voettekst2

 • Bij de volgende stap kiest u waar de afbeelding of logo vandaan komt. (Vanuit bestand > Bladeren om Verkenner te openen). Via Bing, One Drive of Office zelf kan ook.

Koptekst Voettekst3

 • Navigeer in het Windows Verkenner dialoogvenster naar de gewenste afbeelding (logo) en klik op: Invoegen.
 • U komt weer in bovenliggend dialoogvenster terecht. Klik nu in de editor op Afbeelding opmaken (laatste knop).

Koptekst Voettekst5

 • In het dialoogvenster dat volgt kan u eventueel aanpassingen doorvoeren aan de afbeelding of logo.
  • zo kan u onder andere de grootte aanpassen.
  • Positie perfectioneren.
  • Kleur en helderheid instellen.

Koptekst Voettekst4

 • Bevestig met OK.
 • Sluit de nog geopende vensters met een klik op OK.

Als alles goed is, hebt u nu een logo of afbeelding als koptekst of voettekst in je Excel document.