Security WebsiteU kan de veiligheid van de computer verbeteren door mede gebruikers te verplichten de Ctrl + Alt + Del toetsen in te drukken als ze zich willen aanmelden.

Waarom is dat veiliger voor gebruikers indien u ze verplicht CTRL + ALT + Del te drukken bij het aanmelden? Eenvoudig! Op die manier is het voor malafide programma's nagenoeg onmogelijk om stiekem op het aanmeldingsproces of opstartproces na te bootsen!

De toetsencombinatie Ctrl+Alt+Del verplichten bij het aanmelden voor een veiligere computer.

  • Druk op de Windows-toets + R om Uitvoeren te openen.
  • In het dialoogvenster typt u vervolgens Control Userpasswords2.
  • Bevestig met OK.
Ctrl Alt Del 1
  • Selecteer het tabblad Geavanceerd.
  • Plaats een vinkje voor: Gebruikers moeten op CTRL + ALT + DEL drukken. 
Ctrl Alt Del 2
  • Bevestig met OK.

Klaar! Met 1 vinkje kan u dus de beveiliging van een een computer verbeteren. Dat u, en uw medegebruikers daarvoor een toetsencombinatie moeten gebruiken om zich aan te melden, moet u er voor lief bij te nemen.

Succes!