Admin IconBij Windows is het (super) administrator account gedeactiveerd en verborgen. Meer informatie over dit (super) account en hoe u het activeert, in deze tip.

Verborgen (Super) Administrator account activeren - Info:

Zelfs al hebt u een Administrator account in Windows, dan nog worden er beperkingen opgelegd. Om veiligheidsredenen hebben ze bij Microsoft besloten, het almachtige (Super) Administrator account, goed te verbergen. Begrijpelijk, want voor dagelijkse bezigheden aan een computer hebt u dit echt niet nodig. Maar soms kunnen er zich toch situaties voordoen waarbij u zich wel alle rechten wil toe-eigenen. Wel dat activeert het Administrator account. Nadat u uw ding gedaan hebt deactiveert het weer, om veiligheidsredenen wel te verstaan.

Verborgen (Super) Administrator account activeren:

 • Wilt u zich door omstandigheden toch aanmelden als (super) Administrator opent u daarvoor Opdrachtprompt als Administrator.
  • Om dit te doen gaat u naar Start > Alle programma’s > Bureau-accessoires.
  • Klik met rechts op Opdrachtprompt en kies voor, Uitvoeren als Administrator.
  • Met Windows 8 klikt u gewoon met rechts op de veredelde Startknop > Opdrachtprompt (Administrator).
Super Administrator1
 • In Opdracht prompt typt u vervolgens de opdracht: net user administrator /active:yes
 • Druk op Enter.
Super Administrator2
 • Typ Exit om het opdrachtprompt dialoogvenster te sluiten.

Het Administrator account is geactiveerd.

 • Bij wijze van test schakelt u over naar een Andere gebruiker.
 • In het welkomstvenster dat volgt, merkt u dat het Administrator account zichtbaar is. Klik er op om u aan te melden als (Super) Administrator.

Zoals u merkt is dit administrator account niet voorzien van een wachtwoord. Stel een wachtwoord voor dit account in als u plannen hebt om dit account vaker te gebruiken.

Nu willen we graag benadrukken dat u van dit foefje niet teveel (mis)(ge)bruik moet maken. Door u aan te melden met een account met onbeperkte rechten geeft u malafide software immers de kans om toegang tot de systeemconfiguratie te krijgen. Van zodra de ‘werkzaamheden’ waarvoor alle rechten nodig waren voltooid zijn, schakelt u dan ook best het Administrator account weer uit. Dit kunt u doen door bovenstaande stappen te herhalen, maar u typt het commando

 • net user administrator active:no
 • Druk op Enter.