Preferences IconVelen herinneren zich wellicht nog de snelstarten werkbalk uit oudere versies van Windows. Wilt u de snelstarten werkbalk terug in recente versies van Windows?

Wat is de snelstarten werkbalk?

De snelstarten werkbalk is een, nou ja, kleine balkje in de taakbalk van Windows waarin u pictogrammen van programma's en toepassingen kan verzamelen waarvan u wil dat ze snel bereikbaar zijn. De snelstarten werkbalk is een instrument uit oudere Windows versies.

Hoe een Snelstarten werkbalk toevoegen aan de taakbalk van Windows?

 • Om te beginnen klikt u met rechts ergens op een lege plaats op de taakbalk. In het menu dat opent klikt u dan achtereenvolgens op: Werkbalken > Nieuwe Werkbalk .

Nieuwe Werkbalk 1

 • Vervolgens knipt en plakt u volgende tekst in tekstveld naast Map (zie schermafdruk): %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch

Nieuwe Werkbalk 2

 • Klik vervolgens op de knop: Map selecteren.
 • Nadat u dat gedaan hebt ziet u naast de klok een nieuwe balk verschijnen zoals u ziet in onderstaande afbeelding.

Nieuwe Werkbalk 3

Nu lijkt deze snelstarten werkbalk natuurlijk voor geen meter op wat we gewoon waren bij vorige Windows versies. Daarom klikken we er op met rechts en doen we de volgende handelingen.

 • Haal het vinkje weg bij Taakbalk vergrendelen.
 • Haal het vinkje weg bij Tekst weergeven.
 • Haal het vinkje weg bij Titel weergeven.

Nieuwe Werkbalk 4

 • Het enige wat u nu nog moet doen is de gestippelde lijn naar links schuiven om de pictogrammen zichtbaar te maken.

Nieuwe Werkbalk 5

 • Klik opnieuw met rechts op de Taakbalk en vink Taakbalk vergrendelen terug aan.

 U kan naar eigen goeddunken snelkoppelingen naar de nieuwe werkbalk slepen.

Wilt u later de snelstarten werkbalk later weer verwijderen?

 • Klik u met rechts op de Taakbalk.
 • Navigeer naar Werkbalken en haal het vinkje weg bij: Quick laucnh.

Nieuwe Werkbalk 6

Succes!