Hard DiskMisschien acht u de tijd rijp om de hard schijf (of schijven) in uw computer eens te partitioneren (opdelen in kleinere stukjes). U hebt daar heus geen extra software voor nodig, met Windows zelf kan het ook.

Voor veel pc-leken is het partitioneren van een harde schijf een brug te ver. Voor hen is het iets technisch dat u beter overlaat aan vakmensen. Toch hoeft u helemaal geen techneut te zijn om eraan te beginnen. Extra software aankopen hoeft u ook al niet te doen, want in Windows zelf zit gereedschap waarmee u aan de slag kan. Moeilijk is het ook al niet, al raden we u wel aan stap voor stap te werken. Met stap voor stap bedoelen we dat u na elke stap bevestigt met OK en de computer heropstart. Waarom? Simpel, met de diskmanager van Windows kunt u diverse handelingen na elkaar vastleggen, die dan bij de volgende herstart netjes uitgevoerd worden. Als u verschillende taken gelijktijdig wil doen, bijvoorbeeld een volume verkleinen, een nieuw volume aanmaken en er een stationsletter aan toewijzen, is de kans op missers groter, bovendien is het zo, dat als u stap voor stap werkt, u na elke herstart het effect kan zien in de diskmanager. Gesnapt?

Partitioneren (harde schijf opdelen) in Windows 7 - 8 - 8.1

Partitioneren met Windows: Vooraf

Vooraleer u aan de slag gaat met het partitioneren van een harde schijf, zijn er enkele zaken die u vooraf moet weten. Zo kunt u zich er best van vergewissen hoeveel fysieke harde schijven aanwezig zijn in uw computer. Niet getreurd, via de diskmanager (zie verderop) kunt u dat probleemloos achterhalen. Verder bestaat er ook nog zoiets als primaire partities en logische stations. Om dat te verduidelijk citeren we letterlijk (mag het eens?) de uitleg van Microsoft.

"Een partitie, soms ook een volume genoemd, is een gebied op een vaste schijf dat kan worden geformatteerd met een bestandssysteem en kan worden aangeduid met een letter uit het alfabet. Station C is bijvoorbeeld op de meeste Windows-computers een partitie.

 Als u in deze versie van Windows met Schijfbeheer, een module van MMC (Microsoft Management Console), partities maakt op een standaardschijf, zijn de eerste drie partities die u maakt primaire partities. Daarmee kunt een besturingssysteem opstarten. Als u meer dan drie partities wilt maken, wordt de vierde partitie gemaakt als een uitgebreide partitie.

 Met een uitgebreide partitie kunt u de limiet voor het aantal primaire partities op een standaardschijf omzeilen. Een uitgebreide partitie kan een of meer logische stations bevatten. Logische stations werken net als primaire partities. Het enige verschil met een primaire partitie is dat logische stations niet kunnen worden gebruikt om een besturingssysteem te starten.

Een vaste schijf moet worden gepartitioneerd en geformatteerd voordat u op de schijf gegevens kunt opslaan. Veel computers zijn gepartitioneerd als één partitie die even groot is als de gehele vaste schijf. Het partitioneren van een vaste schijf in verscheidene kleinere partities is niet verplicht, maar kan handig zijn voor het ordenen van gegevens op de vaste schijf. Sommige gebruikers prefereren afzonderlijke partities voor het Windows-besturingssysteem, programma's en persoonlijk gegevens."

Beter konden we het zelf niet uitleggen.

Nu u de theorie en de raadgevingen kent, kunnen we u eindelijk gaan uitleggen hoe u begint met het partitioneren van een harde schijf.

Partitioneren met Windows: De praktijk

Om te beginnen moet u de diskmanager openen. De snelste manier om dat te doen is via Uitvoeren. Typ uitvoeren in het tekstvak boven de startknop (Windows7) of tik uitvoeren in het startscherm (metro) en open de bijhorende aap (Windows8 -8.1).

Partitionerenw8 1

Van zodra het Uitvoeren dialoogvenster opent, typt u diskmgmt.msc en bevestig met een klik op OK.

Partitionerenw8 2

Als alles goed is opent nu de diskmanager van Windows (Schijfbeheer).

Het dialoogvenster van de diskmanager bestaat, zoals u ziet, uit 2 grote delen. Bovenaan ziet u een overzicht van de aanwezige partities, hun grootte, bestandssysteem en vrije ruimte. Het onderste deel geeft u dezelfde informatie, maar dan meer grafisch ingedeeld, bovendien ziet u in het onderste kaderstuk ook meteen het aantal fysiek aanwezige harde schijven (links). Zoals u opmerkt in onderstaand schermafdruk is onze laptop uitgerust met 1 harde schijf van +/- 700 Gigabyte (Schijf 0) die opgedeeld is in 4 partities. Schijf 1 is onze USB-Stick van om en bij de 4 Gb die verder niks terzake doet.

Partitionerenw8 3

Het is het onderste kaderstuk dat u nodig hebt om aan de slag te gaan. Door met rechts te klikken op een partitie kunt u onder andere een volume verkleinen, een nieuw volume maken, stationsletter kiezen, een volume formatteren etc.

Partitioneren 4

Welke bewerking u ook kiest uit het contextmenu, lees altijd aandachtig de informatie in de dialoogvensters die volgen en kies doordacht de grootte of stationsletter.

Partitioneren 5

Enkele raadgevingen:

  • Om een nieuwe partitie (volume) aan te maken, moet u eerst een bestaande partitie verkleinen (tenzij u giga's vrije schijfruimte hebt). U doet dit best stap voor stap.
  • Wees altijd dubbel voorzichtig met de partitie waarop het besturingssysteem geïnstalleerd is (meestal C).
  • Ontkoppel externe opslagapparaten, tenzij u een externe harde schijf wil partitioneren.
  • Partitioneren kan voordelen hebben maar overdrijf niet. Het is zinloos om bijvoorbeeld 6 partities te maken, u kunt net zo goed nieuwe mappen aanmaken in Windows Verkenner.
  • Zorg altijd voor een back-up van je belangrijke bestanden.
  • Het systeem reserveert schijfruimte voor zichzelf (System Reserved). Knoei niet met deze partitie(s).

Succes.