Windows10 IconWist u dat het mogelijk is om met Windows 10 automatisch op een bepaald tijdstip over te schakelen van het licht, naar het donkere thema? Het enige wat u nodig hebt is enkele scripts, de takenplanner, en deze tip.

Bij de volgende grote update van Windows 10 (wordt deze maand verwacht), zal er meer dan waarschijnlijk een nieuwe functie toegevoegd worden die de kleuren van je scherm zachter maakt bij het vallen van de avond. Night Light (nachtlicht) zoals men deze functie noemt, moet het voor gebruikers die vaak laat in de avond aan hun computer werken, het leven aangenamer maken. Nu is Night Light verre van hetzelfde als wisselen tussen een licht en donker thema, maar toch wilden we u deze tip niet onthouden. Zo kan u in afwachting van Night Light al zelf experimenteren met het wisselen van thema op een bepaald tijdstip.

Automatisch wisselen van het licht naar het donkere thema met Windows 10:

Windows 10 gebruikers weten wellicht al dat ze manueel kunnen schakelen tussen het licht en donker thema van het besturingssysteem. Dit kan via de instellingen app > persoonlijke instellingen > Kleuren.

Thema Licht Donker 1

Maar zoals aangehaald in de inleiding kan u dit proces automatiseren zodat er op een bepaald tijdstip overgeschakeld wordt van het licht naar het donker thema. Zo kan u alvast zelf een 'nachtmodus' functie instellen.

Stap 1: Scripts opslaan:

Voor het automatisch wisselen tussen licht en donker thema, moet u eerst 2 script opslaan (licht en donker) met kladblok en een toepasselijke naam (met ps1 extensie) geven. De scripst krijgt u alvast van ons.

 • Open alvast kladblok en kopieer onderstaand script:

New-ItemProperty -Path HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize -Name AppsUseLightTheme -Value 0 -Type Dword -Force

 • Vervolgens geeft u het bestand een toepasselijke naam, bijvoorbeeld donkerthema en vergeet de extensie niet. Dus opslaan als donkerthema.ps1
 • Sla het bestand op, in een locatie naar keuze. Onthoudt u vooral dat het pad naar het bestand later belangrijk is.

Thema Licht Donker 3

 • Hetzelfde doet u voor het licht thema, met dat verschil dat u nu onderstaand script gebruikt en het een andere naam geeft, bijvoorbeeld lichtthema.ps1.

Remove-ItemProperty -Path HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize -Name AppsUseLightTheme

 • Gemakkelijkheidshalve slaat u dit bestand op, in dezelfde locatie.

Stap 2: Scripts automatisch laten uitvoeren met behulp van de taakplanner.

 • Open de taakplanner van Windows (typ taakplanner en klik op de gelijknamige app).
 • Van zodra de taakplanner opent klikt u op: Basistaak maken (zie schermafdruk).

Thema Licht Donker 5

 • Er opent een hulpprogramma. Bij de eerste stap kan u alvast een naam en beschrijving voor de taak invullen. Bent u klaar, klikt u op: Volgende

Thema Licht Donker 6

 • Selecteer dagelijks en klik wederom op: Volgende.

Thema Licht Donker 7

 • Vervolgens kiest u het tijdstip waarop u wenst dat het er overgeschakeld wordt naar het donkere thema. Bent u klaar, klikt u wederom op: Volgende.

Thema Licht Donker 8

 • Bij de volgende stap plaatst u een bolletje bij: Een programma starten.
 • Klik op: Volgende.

Thema Licht Donker 9

 • Bij de volgende stap bent best even heel aandachtig. In het tekstveld onder programma/script vult u onderstaande opdracht in:

%SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\pad-naar-script\naam van het bestand.ps1"

 • Het onderstreepte gedeelte vervangt u door je eigen pad naar het bestand\naam van het bestand. In ons voorbeeld zouden we dus: %SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Users\Benny\Documents\experiment\donkerthema.ps1" moeten gebruiken.

Thema Licht Donker A

 • Klik op Volgende en daarna op Voltooien. Als alles goed is verschijnt er een nieuw dialoogvenster (zie schermafdruk), dat u gewoon mag sluiten met een klik op Ja.

Thema Licht Donker B

U bent klaar met het automatiseren voor het overschakelen naar het donkere thema.

 • Nu herhaalt u stap 2 voor het automatisch terug overschakelen naar het licht thema, met dat verschil dat u in de taakplanner een ander tijdstip kiest (wellicht ergens in de ochtend).
 • Verder is het script dat u moet gebruiken ook enigszins anders. Om terug naar het licht thema te schakelen gebruikt u onderstaande opdracht:

%SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\pad naar het script\naam van het licht thema.ps1"

 • Ook hier vervangt u het laatste gedeelte van het script door het door u gebruikte pad en naam van het bestand. In ons voorbeeld zou het script er dus zo uitzien:

%SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Users\Benny\Documents\experiment\lichtthema.ps1"

Goed om weten:

Kies tijdstippen dat je computer meer dan waarschijnlijk aan staat. Indien de computer in slaapstand of sluimerstand staat, zal het script niet werken.

Succes!