Acces Denied IconWist u dat u de toegang tot een computer (Windows) kan laten blokkeren indien men een aantal maal een verkeerd wachtwoord typt? Meer uitleg in deze tip.

Wilt u een voorkomen dat anderen ongeoorloofd toegang hebben tot uw computer (Windows)  tijdens een afwezigheid, dan is het eerste wat u doet een wachtwoord instellen bij het bijhorend gebruikersaccount. Een wachtwoord instellen is een stap in de goede richting, maar wist u dat u nog een stap verder kan gaan? Als u vermoedens hebt dat andere 'aanwezigen' toch toegang tot uw pc proberen te verkrijgen en hierbij gissen naar uw wachtwoord, kan u Windows zodanig instellen dat toegang tot de computer (gebruikersaccount) geblokkeerd wordt van zodra iemand probeert in te loggen en een verkeerd wachtwoord gebruikt. Mooie aan deze tip is, dat u zowel het aantal pogingen, als de blokkeringsperiode zelf kan kiezen.

Computer blokkeren indien meermaals een fout wachtwoord wordt getypt

Om de toegang tot een (Windows) computer te blokkeren van zodra iemand probeert in te loggen en hierbij een aantal keer een fout wachtwoord typt, doet u het volgende:

  • Open Opdrachtpromt als administrator. Klik met rechts op de Startknop > Opdrachtprompt (Administrator) (Win 8 en 10) of tik cmd in het zoekvak boven de Start knop(Win7).

Opdrachtprompt Administrator Openen

Aantal pogingen instellen.

  • Typ: net accounts /lockoutthreshold:3 (waarbij 3 staat voor het aantal toegestane pogingen om in te loggen) in
  • Druk op Enter.

Net Account Cmd 1

Duurtijd blokkering instellen:

  • Typ: net accounts /lockoutduration:45(45 staat voor het aantal minuten dat de computer geblokkeerd wordt) in.
  • Druk op Enter.

Net Account Cmd 2

  • Typ vervolgens: net accounts /lockoutwindows:45 (gebruik dezelfde waarde als bij voorgaand commando) in.
  • Druk op Enter.

Net Account Cmd 3

  • Typ Exit en druk op Enter.

Klaar! In dit voorbeeld wordt het gebruikersaccount gedurende 45 minuten geblokkeerd nadat een gebruiker 3x toegang probeerde te krijgen tot uw pc met een verkeerd wachtwoord. Het spreekt dat u zelf waarden mag kiezen naargelang persoonlijke voorkeur.