Speaker IconU kan de naam van een audioapparaat vrij gemakkelijk wijzigen in Windows 10. Dit kan zowel vanuit het Configuratiescherm als vanuit de instellingen-app. Lees in deze tip hoe u dat doet.

Geluidsapparaten die op uw pc zijn aangesloten, worden weergegeven met algemene namen. Vaak betreft het een naam die vertelt welk stuurprogrammar je gebruikt voor de geluidskaart op je pc. Maar als u meer dan één geluidsapparaat op uw Windows 10-pc gebruikt, is het mogelijk gebruiksvriendelijker om de audioapparaten een andere naam te geven. Er zijn 2 mogelijke manieren om bij de juiste instelling te komen.Zoals eerder al aangehaald kan het via de instellingen-app, of via het configuratiescherm.

Hoe de naam van een audioapparaat wijzigen met Windows 10?

 • Klik met de rechtermuisknop op het pictogram geluid/luidspreker in het systeemvak en selecteer: Geluidsinstellingen openen in het contextmenu.

Geluidsinstellingen Openen 1

 • In het dialoogvenster dat volgt selecteert u Geluid, mocht dat niet automatisch gebeurd zijn.
 • U ziet uw invoer- en uitvoerapparaten afzonderlijk. Onder elk ziet u een optie Apparaateigenschappen. Klik erop onder het apparaat dat u de naam wilt wijzigen.

Naam Audio 1

 • Inhet dialoogvenster Apparaateigenschappen ziet u een naamveld. Klik erin en geef een nieuwe naam in voor het apparaat.
 • Klik op de knop: Naam wijzigen.

Naam Audio 2

 • De nieuwe naam wordt weergegeven wanneer u op het luidspreker/audio/geluidspictogram in het systeemvak klikt.

Via het Configuratiescherm kan u hetzelfde doen.

 • Open het configuratiescherm (grote of kleine pictogrammen) en klik op Geluid.

Naam Audio 3

 • Selecteer het apparaat dat u wilt wijzigen op het tabblad Opnemen of afspelen (afhankelijk of u luidsprekers of een microfonn van naam wil veranderen) en klik op de knop Eigenschappen onderaan (of klik met de rechtermuisknop op een apparaat en selecteer Eigenschappen in het contextmenu).

Naam Audio 4

 • Navigeer in het dialoogvenster dat opent naar het tabblad Algemeen en u ziet een tekstinvoerveld.
 • Voer een nieuwe naam voor het apparaat in en klik op: Toepassen. De naam van het apparaat wordt bijgewerkt in het Configuratiescherm en in de app Instellingen, evenals in het geluidspaneel.

Naam Audio 5

Deze tip is nuttig om het identificeren en het schakelen tussen audioapparaten te vergemakkelijken.

Let wel!

Als u het stuurprogramma wijzigt dat u voor uw geluidskaart gebruikt, is het zeer waarschijnlijk dat de naam van het apparaat zal veranderen. In alle andere gevallen, dat wil zeggen, als u het huidige stuurprogramma bijwerkt, verandert de naam van het apparaat niet.

Er is geen optie om de naam van een apparaat terug te zetten naar de standaardnaam, maar de naam heeft geen impact voor het regelen van de audio.

Als u een Bluetooth-audioapparaat hebt waarvan u de naam wilt wijzigen, kan dat mogelijk niet via de app Instellingen of vanuit de geluidsinstellingen in het Configuratiescherm. Het hangt een beetje af van het apparaat zelf. Echter, lukt het niet via bovenstaande methode, kan u de naam wijzigen op de manier waarop andere Bluetooth-apparaten wordt gedaan (zie korte beschrijving hieronder).

 • Schakel Bluetooth in op uw Windows 10-pc en sluit het Bluetooth-apparaat aan waarvan u de naam wilt wijzigen.
 • Open het Configuratiescherm (categorie) en ga naar Hardware en geluid.
 • Open vervolgens Apparaten en printers.
 • Selecteer het Bluetooth-apparaat dat u wilt wijzigen, klik er met de rechtermuisknop op en selecteer Eigenschappen in het contextmenu.
 • Wijzig de naam.

Succes!