Error IconVan de foutcodes die Windows op het scherm toont, snapt niemand wat. Maar met behulp van Error Messages for Windows, kan men de foutcodes beter begrijpen.

Als er een fout optreedt tijdens het werken op de computer, zal Windows u een foutcode tonen. Deze foutcodes zijn vaak er onduidelijk en cryptisch omschreven. Met deze tip wordt het mogelijk deze foutcodes beter te begrijpen, maar laat ons duidelijk zijn, het wil niet zeggen dat, als u een foutcode beter begrijpt, u ze ook zonder verpinken kan oplossen, maar het zal u zeker helpen de oorzaak van de fout sneller te achterhalen.

Foutcodes beter begrijpen (Windows)

Met het programma Error Messages for Windows, kunt u in een vingerknip, elke foutcode omzetten naar een door ons beter te begrijpen taal. Op de pagina kan u kiezen om een .zip bestand of het setup (.exe) bestand te downloaden.

Error Messages for Windows: Installatie.

Tijdens de installatie kan u:.

  • Enkele opties aanpassen, zoals bijvoorbeeld: Remove this Start Menu Item, waarmee u aangeeft dat het programma niet in het Menu Start plaatsneemt of Create a Startup Folder Item, waarmee u aangeeft dat het programma niet automatisch mee mag opstarten.
  • Staan de instellingen naar wens bevestigt u met OK.

Error Messages for Windows: Gebruik.

  • Als u het tabblad Error Code List selecteert, verschijnt er een lijst met al de foutcodes met bijhorende betekenis, netjes in het Nederlands.
  • Het tabblad Lookup is eigenlijk het meest interessant. Hier kunt u een foutcode invullen, de betekenis ervan verschijnt ogenblikkelijk in het tekstveld Description.

Error Messages For Windows

Error Messages for Windows werkt op alle versies van Windows.

Homepagina: www.gregorybraun.com