Regedit IconZou het niet handig zijn als u de functie: Naar map kopiëren, kon toevoegen aan het contextmenu? Wel, het kan!

Als u in Windows Verkenner met rechts op een map klikt, verschijnt het zogenaamde Contextmenu. In het Contextmenu hebt u bepaalde keuzemogelijkheden zoals onder andere knippen en kopiëren. De optie Naar map kopiëren ontbreekt helaas. Jammer, want ons lijkt dit alvast een handig iets. Maar als u bereid bent om in het register van Windows te sleutelen, kunt u Naar map kopiëren toevoegen aan het Contextmenu.

Naar map kopiëren in contextmenu.

  • Druk op de Windowslogo-toets + R.
  • Typ regedit en druk op Enter.
  • In het register navigeert u naar: HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesSystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers.
  • Klik met rechts op ContexMenuHandlers en kies voor: Nieuw > Sleutel.

Naar Map Kopieren 1

  • Geef deze sleutel de naam: Naar map kopiëren.
  • Selecteer de zonet aangemaakte sleutel en dubbelklik in het rechter gedeelte op Standaard.

Naar Map Kopieren 2

  • Bij het dialoogvenster dat volgt (Tekenreeks bewerken), vult u onderstaande tekenreeks in onder waardegegevens:

{C2FBB630-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}

Naar Map Kopieren 3

  • Bevestig met OK.
  • Sluit het register af via Bestand > Afsluiten.
  • Herstart de computer.

Zoals u kan zien in onderstaande afbeelding, is 'Naar map kopiëren', toegevoegd aan het Contextmenu. De schermafdruk is er eentje uit Windows 8.1 (64-bit versie) trouwens.

Naar Map Kopieren 4