Preferences IconBij standaardinstellingen zal Windows elke partitie of harde schijf indexeren. Maar wat zijn de voor- en nadelen van dat indexeren? Lees er alles overin deze tip

Zoals wel vaker is het sneller maken van een computer een kwestie van keuzes maken. Die keuzes zijn natuurlijk afhankelijk van hoe u een computer gebruikt. Zoekt u bijvoorbeeld zelden of nooit lokaal op de computer, kan u bijvoorbeeld het indexeren van een schrijfstation uitschakelen. De meeste snelheidswinst valt er te rapen als u de indexering uitschakelt, van het station waarop Windows geïnstalleerd is.

Hoe het indexeren van schijfstations uitschakelen met Windows?

  • Open Windows Verkenner (Windows-toets + E)
  • Selecteer Deze Pc (indien nodig).
  • In het rechtergedeelte van dialoogvenster, selecteert u de partitie of harde schijf die u niet langer wil indexeren.
  • Klik er op met rechts en kies voor Eigenschappen.

Indexeren Hd 1

  • In het volgende dialoogvenster selecteert u het tabblad Algemeen.
  • Haal het vinkje weg bij: Deze schijf indexeren om zoekacties te versnellen of (afhankelijk van uw Windows-versie) De inhoud en de eigenschappen van bestanden op dit station mogen worden geïndexeerd.

Indexeren Hd 2

  • Bevestig met OK.

Afhankelijk van uw Windows-versie, volgt er nog een dialoogvenster waarin u gevraagd wordt of u het indexeren wilt uitschakelen voor de schijf en/of voor al de onderliggende mappen

  • Plaatst een bolletje voor: Wijzigingen op C:\ en op alle submappen en bestanden toepassen.
  • Bevestig met OK.

Nota 1: Het uitschakelen van het indexeren kan enige tijd in beslag nemen.

Nota 2: U kunt het beste van beide werelden hebben. Als u bijvoorbeeld al uw bestanden opslaat op een andere locatie dan datgene waarop Windows geïnstalleerd is, kan u het indexeren voor het station waarop al uw bestanden staan, ingeschakeld laten. Zo kunt u nog steeds sneller zoeken in uw bestanden en wordt Windows toch sneller.